De digitale werkbon heeft zijn intrede gedaan. De eerste positieve reacties hebben wij al mogen ontvangen. In het vervolg zal alvorens de opdrachten worden uitgevoerd, er een vooraankondiging plaatsvinden voor de uit te voeren opdrachten.