DISCLAIMER

Bij het gebruik van deze site accepteert  de gebruiker de voorwaarden van deze disclaimer. SMO Stratum  kan deze disclaimer  op elk moment  wijzigen.

 

GEBRUIK

SMO stratum  heeft de inhoud van deze internetsite zorgvuldig samengesteld , ondanks dat kan de op de internetsite gegeven informatie  onjuistheden of verouderde gegevens bevatten.  SMO Stratum geeft geen garanties  tot de inhoud van deze site en is daarvoor op geen enkele manier aansprakelijk te stellen.

 

VERWIJZINGEN

Verwijzingen en of links naar derden zijn slechts opgenomen ter informatie en SMO Stratum is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de toegang tot , of informatie op deze internetsites.

 

COPYRIGHT

SMO Stratum heeft alle rechten aangaande deze internetsite derhalve is het niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren ,downloaden of op andere manieren openbaar te maken of te verspreiden met uitzondering van persoonlijk  gebruik.

SMO Stratum kan het format en inhoud van deze internetsite  op elk moment wijzigen en zonder aankondiging sluiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

SMO Stratum is op geen enkele manier direct of indirect verantwoordelijk en/of verplicht schadevergoeding  voor verlies ,schade, straf of anderszins  op inhoud van deze site te verlenen

 

DISCLAIMER EMAIL

Onze emailberichten zijn slechts bestemd voor de persoon of bedrijf aan wie deze is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Iedere inzage, doorzending, wijziging ander gebruik van, en/of actie naar aanleiding van deze berichten door personen of bedrijven anders dan bedoelde geadresseerde is verboden. Indien u deze berichten per abuis ontvangt , informeer dan de verzender persoonlijk per email en verwijder het bericht van uw computer. SMO Stratum is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van en/of schade door het onjuist , onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van deze berichten.